Tel: 915 64 885

Dato

Spyling av avløp

Spyling av avløpsrør

Med spyleutstyret kan vi:

 

  • Spyle opp tettinger opp til ca.200 mm rør
  • Rense soilrør for rust
  • Spyle ren kjøkkenavløp
  • Spyle opp frosne avløpsrør
  • Peiling av avløp
  • Fjerne røtter på noen rørmatriell.
  • Fjerne avretningsmasse, ikke mer enn 20% fylling
  • Med spyleslange for rent vann Kan vi spyle opp frossene vanninnlegg av plast
  • Vi kan spyle i høyhus.

 

Vi har lang erfaring i å spyle med begrenset med søl.

Med slanger opp til 190 meter kan vi stå med bilen langt unna spylepunktet.

Er det gjenstander som ikke går å spyle ut har vi en pnaumatisk klype, kroker og annet  som kan gjøre jobben.

Med vannsuger holder vi unna for å unngå søl.