Tel: 915 64 885

Dato

Rørinspeksjon

Feilsøk avløp AS har i dag mange forskjellige kameraer og vi dekker alle dimensjoner opp til 600 mm.

Digital rørinspeksjon
På store dimensjoner benytter vi selvgående kameraer.
290 meter kabel for inspeksjon av lange/store rør

Vi har også nytt storkamerautstyr med ny 100 mm traktor med ryggekamera.
Sving og dreibart kamerahode både på traktor og stakekamera
Fallindikasjon
Stakekamera i flere størrelser fra 6 mm. til Stor traktor som er sentrert i 600 mm. rør.

Dimensjonsmåling
Spyling
Bil med 4WD  som gir god fremkommelighet på  vinterføre

 

 

Vi tilbyr også:
Rapporter skrevet på WinCan 8 som er tilrettelagt for Gemini VA

Rapporter i Wincan 7

Rapporter i Wincan proTouch som er tilrettelagt for Gemini VA

Opptak på minnepinne
Stillbilde

Med vår kamerabil har vi også mulighet til å høytrykkspyle ledninger før inspeksjon.
Vi har også utstyr for å rense soil ledninger.

Peileutstyret er alltid med.