Tel: 915 64 885

Dato

Rørinspeksjon og peiling

Rørinspeksjon er en måte å se årsak til probler før tiltak blir valgt.
Kameraer som inspiserer alle dimensjoner fra 8 til 600 mm.
De små kameraene har fra 11 til 90 meter kabel.
Selvgående kameraer har over 290 meter kabel, med sving og dreibart kamerahode og mulighet for fallmåling
Minikamera for bruk i små vannledninger ned til 8 mm. Vi har også et enda mindre kamera hvis man er fryktelig nysjerrig.
Peileutstyr som virker i alle typer rør. Supersonde i ikke metalliske rør ned til 15 meter dybde.
Flere typer metallsøkere for påvisning av nedgravde kummer.
Ved behov kan vi spyle ledningen før inspeksjon.
Ved kloakklukt benyttes kamera og røyktesteutstyr.
Opptak på minnepinne og stillbilder.

Lett forståelige rapporter leveres ved alle oppdrag for lett forståelse av det utførte arbeidet.