Tel: 915 64 885

Dato

Punktreparasjon av avløpsrør 75-160 mm.

“Pointliner” er en punktreparasjonsmetode som kan benyttes der man har en spesifikk skade i et ellers OK rør, slik at rehabilitering av hele rørstrekket ikke er påkrevd.

“Pointliner” består av lagvis glassfiberduk som “mettes” med herdende masse. Dette tilvirkes på stedet og kan tilpasses den aktuell jobb med hensyn til lengde, dimensjon, og ønsket styrke. Den “mettede” glassfiberduken legges så rundt en “packer”, som vi fører inn til det aktuelle skadested, styrt med Rørinspeksjon. Deretter settes “packer” under trykk, slik at duken presses mot rørveggen, der den herder etter ca.1,5 timer (avhengig av ulike faktorer)

“Pointliner” er også egnet til å “plugge” eksempelvis grenrør som skal saneres bort. Man sparer således kostbar oppgraving av forgreningspunktet.

Der det er vanskelig å få en rørende til å bli tett for videre rørlegging fra for eksempel gammelt til nytt rør er dette en genial metode.