Tel: 915 64 885

Dato

Peiling av rør

Peiling av rør

Peiling av nedgravde rør

Selv med kart/tegninger er det ikke alltid mulig å vite hvor nedgravde rør ligger. Vi har mulighet til å peile de fleste rørtyper i hus og ute i grunn.

Vannledninger

  • Galvaniserte rør
  • Støpejernsrør
  • Kobber rør
  • Plastrør
  • Stålrør

Avløpsledninger

  • Glaserte lerrør
  • Betongrør
  • Plastrør
  • Teglerør
  • Soilrør

Stedlige forhold og dybde kan påvirke peileresultatet
Max dybde for peiling av avløp er 15 meter.
Vi har også mulighet til å peile hovedvannledninger og stikkledninger av plast.

Kontakt oss gjerne om du ønsker mer informasjon.