Tel: 915 64 885

Dato

Peiling av avløp

Vi utfører peiling av alle typer avløp.

Med flere forskjellige typer, frekvenser og størrelser klarer vi de fleste oppdrag.

Med montering på spyleslange og på selvgående kamera kan store avstander kartlegges.

Peiling kan være meget lønnsomt før graving for å kartlegge trasè.

Peiling blir veldig ofte benyttet sammen med kamera for å kartlegge hvor feilen er slik at graving kan utføres på rett sted.

Minste dimensjon er 10 mm.

Største dybde er 15 meter.

Lengste avstand er 290 meter i et strekk.

Hvor langt og hvilke utstyr er avhenglig av vilke adkomst det er til røret som skal peiles.