Tel: 915 64 885

Dato

Lekkasjesøk

Vi utfører lekkasjesøking på alle typer rør, alt fra hovedledninger, stikkledninger/fellesledninger inn til hus og innvendige rør, gateoppvarming/issmelteanlegg, svømmebasseng, varmeanlegg/vannbåren gulvvarme isanlegg, fotballbaner etc.

Vi har mange års erfaring og meget god treffprosent.
Vårt arbeidsområde er Østlandet. Vi tar oppdragene der de er.

Metodene vi bruker er for det meste:
Korrelator lytting
Marklytting
Trykktesting
Fuktindikasjon
Gasstesting
Temperatur lasermåling
Termofotografering