rorinspeksjonrorinspeksjon2

Rørinspeksjon er en måte å se årsak til probler før tiltak blir valgt.
Kameraer som inspiserer alle dimensjoner fra 8 til 600 mm.
De små kameraene har fra 11 til 90 meter kabel.
Selvgående kameraer har over 290 meter kabel, med sving og dreibart kamerahode og mulighet for fallmåling
Minikamera for bruk i små vannledninger ned til 8 mm. Vi har også et enda mindre kamera hvis man er fryktelig nysjerrig.
Peileutstyr som virker i alle typer rør. Supersonde i ikke metalliske rør ned til 15 meter dybde.
Flere typer metallsøkere for påvisning av nedgravde kummer.
Ved behov kan vi spyle ledningen før inspeksjon.
Ved kloakklukt benyttes kamera og røyktesteutstyr.
Opptak på minnepinne og stillbilder.

Lett forståelige rapporter leveres ved alle oppdrag for lett forståelse av det utførte arbeidet.

punktreparasjonpunktreparasjon2

"Pointliner" er en punktreparasjonsmetode som kan benyttes der man har en spesifikk skade i et ellers OK rør, slik at rehabilitering av hele rørstrekket ikke er påkrevd.

"Pointliner" består av lagvis glassfiberduk som "mettes" med herdende masse. Dette tilvirkes på stedet og kan tilpasses den aktuell jobb med hensyn til lengde, dimensjon, og ønsket styrke. Den "mettede" glassfiberduken legges så rundt en "packer", som vi fører inn til det aktuelle skadested, styrt med Rørinspeksjon. Deretter settes "packer" under trykk, slik at duken presses mot rørveggen, der den herder etter ca.1,5 timer (avhengig av ulike faktorer)

"Pointliner" er også egnet til å "plugge" eksempelvis grenrør som skal saneres bort. Man sparer således kostbar oppgraving av forgreningspunktet.

Der det er vanskelig å få en rørende til å bli tett for videre rørlegging fra for eksempel gammelt til nytt rør er dette en genial metode.

instrument instrument2

 

Kameraene har dimensjonsmåling og stakekameraet kan styres inn i gren motstrøms.

 

stakekamerastakekamera2 

Underkategorier